Koppelingstatus:

De vier beste stappen om data te ontsluiten

Data is goud. Dat wil zeggen: mits de gegevens overzichtelijk worden weergegeven en – vanzelfsprekend – juist en actueel zijn. Hoe zorg je dat data vanuit verschillende bronnen goed ontsloten wordt? Het antwoord zit in orde, checks en (nog meer) checks.

Bij newdays zijn we lang bezig geweest met dit vraagstuk. Want juist omdat ons koppelplatform is gemaakt voor HR- en arbodiensten, wil je des te meer dat gebruikers altijd over de juiste, actuele gegevens beschikken. Verkeerde (medische) persoonsgegevens kunnen immers een verkeerde diagnose of onhaalbare herstelverwachting betekenen.

Gelukkig konden we voor de ontwikkeling van ons platform onder meer rekenen op de ruime kennis en ervaring van techpartner PAQT. Zij kennen de (on)mogelijkheden en valkuilen van het ontsluiten van data als geen ander. newdays connect maakt voor het koppelen en beschikbaar maken van data daarom gebruik van vier bewezen stappen:

1 . Importeren

Het importeren van data gebeurt automatisch vanuit de systemen die door onze gebruikers zijn gekoppeld.

2 . Opsplitsen

Na het importeren, splitst onze software de data volledig op in overzichtelijk geordende records. Gegevens uit verschillende systemen zijn soms anders benoemd of opgeschreven. Deze stap zorgt als het ware voor een uniform overzicht in de data, van welke bron deze ook afkomstig is.

3 . Reflecteren

De opgesplitste data wordt door het systeem automatisch beoordeeld en vergeleken met de reeds aanwezige data. Is de informatie anders? En zo ja: is de nieuwe data actueler dan de reeds opgeslagen versie? Met deze en nog veel meer checks, beoordeelt de software of gegevens een aanvulling zijn voor jouw systeem.

4 . Exporteren en controleren

Nadat gecheckt is of de nieuwe gegevens overgezet moeten worden, vind de daadwerkelijke export plaats. De geordende en gecheckte data wordt naar jouw systeem gestuurd en vult de juiste velden in. Daarbij voeren we direct meerdere check uit, om te controleren of de nieuwe data overeenkomt met de verwachte invoer. Bij afwijkingen of bijzonderheden ontvangt de gebruiker direct een melding, zodat eventuele (uitzonderlijke) fouten direct opgelost kunnen worden.

Door de extra validaties, die volledig geautomatiseerd maar volledig controleerbaar zijn, geven we zekerheid voor gebruikers dat de data in hun systeem juist en actueel is. newdays is ontworpen met de gedachte dat dit proces van data-ontsluiting tot in de puntjes moet kloppen. We zijn trots op het resultaat, dat HR- en arbodiensten in staat stelt efficiënter te werken. Omdat ze met newdays altijd over de juiste informatie beschikken.